Warunki


W przypadku, gdy zdolność kredytowa klienta będzie wątpliwa, będziemy uprawnieni do wstrzymania dostawy i zażądania zabezpieczenia.

Dostarczane ilości
Przeprowadzamy dostawy jedynie w całych opakowaniach, w przeciwnym przypadku zastrzegamy sobie prawo do narzucenia marży za zakup w niskiej ilości.

Cena
Obowiązuje podana cena plus VAT.

Brak płatności
W przypadkach niedokonania płatności naliczamy odsetki od zaległości w wysokości 12%; wszelkie przyznane upusty zostaną stracone.

Wyłączenia potrącenia
Jakiekolwiek potrącenia od roszczeń wzajemnych klientów są wyłączone.

Zachowanie własności
Zachowujemy własność dostarczonych towarów do momentu opłacenia wszystkich wystawionych przez nas faktur.

Reklamacje i gwarancja
Reklamacje w ciągu 8 dni i jedynie na piśmie. Gwarancja będzie ograniczona do darmowej wymiany wadliwych towarów lub usunięcia wad w fabryce. Klient musi dostarczyć dowód, że towary były wadliwe w momencie ich przekazania. Faktury za usługi naprawcze przez strony trzecie nie będą akceptowane.

Odpowiedzialność
Możemy jedynie ponieść odpowiedzialność za utrudnienia wynikające z niewykonania, opóźnienia lub błędnego wykonanie, jeśli dostarczony zostanie dowód, że działaliśmy intencjonalnie lub z rażącym zaniedbaniem. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za zwykłe straty ekonomiczne.

Prawo właściwe i jurysdykcja
Zastosowanie ma prawo austriackie. Miejscem jurysdykcji będzie Feldkirch.

Oferta bez zobowiązania.