Intelligent Voltage Guard / Intelligent Temperature Guard

Ściemnialne stateczniki elektroniczne do świetlówek


Intelligent Voltage Guard

Lepiej zapobiegać niż leczyć – to stwierdzenie jest prawdziwe także w odniesieniu do stateczników. Aby zapobiec uszkodzeniom, wynikającym z przepięcia lub podnapięcia, napięcie sieciowe dla wszystkich stateczników PCA znajduje się pod ciągłym monitorowaniem. Jeśli napięcie sieciowe jest zbyt niskie, odpowiedni obwód lamp zostaje wyłączony. Przy napięciu pomiędzy 70 i 140 V urządzenie włącza się i wyłącza w sposób niecykliczny. W przypadku przepięcia system ochrony uruchamia alarm powodujący naprzemienne mruganie lamp tak, aby monter mógł natychmiast podjąć działania mające na celu likwidację przepięcia.
 

Intelligent Temperature Guard

Ciągłe kontrolowanie temperatury zwiększa niezawodność stateczników. Inteligentny czujnik temperatury zapewnia skuteczną ochronę przed przegrzaniem poprzez powolne zmniejszanie mocy wyjściowej, jeśli zostaje przekroczona określona temperatura układu scalonego. Redukcja zbyt wysokiej temperatury odbywa się stopniowo co dwie minuty i jest powtarzana kolejno co 10 minut, gdy tylko temperatura spadnie ponownie.