Opis ogólny

Systemy sterowania oświetleniem luxCONTROL


corridorFUNCTION – ogromne korzyści w kategoriach energooszczędności, bezpieczeństwa i komfortu. W oknie czasowym ustalanym przez użytkownika (czas przygaszania) oświetlenie jest przyciemniane do niskiego poziomu (B) i wyłączane po pewnym czasie przestoju

Inteligentne sterowanie oświetleniem

Odpowiednie oświetlenie w odpowiedniej ilości i miejscu – pozwala zaoszczędzić energię i stworzyć niezależny poziom komfortu oświetlenia, mający na uwadze dobre samopoczucie. Komponenty luxCONTROL od Tridonic zapewniają podstawę dla innowacyjnych i dopasowanych rozwiązań oświetleniowych, w których maksymalna wydajność energetyczna jest połączona z najkorzystniejszym zakresem funkcji dla poszczególnych zastosowań. System luxCONTROL reprezentuje nową generację zarządzania oświetleniem dla nowoczesnych systemów oświetlenia ze sterowaniem zależnym od światła dziennego, spektakularnymi trybami oświetlenia oraz imponującymi przejściami barwy.

Inteligentne systemy luxCONTROL charakteryzują się najkorzystniejszym współgraniem sterowników, czujników, układów sterowania, stateczników elektronicznych oraz lamp. Są idealnie dopasowane do pracy z konwerterami dla modułów LED, elektronicznymi statecznikami ściemnialnymi PCA EXCEL one4all lp, PCA EXCITE oraz PCA ECO, transformatorami elektronicznymi TE one4all, elektronicznymi statecznikami PCI FOX oraz zespołami oświetlenia awaryjnego EM PRO.
 

Zarządzanie oświetleniem do konkretnych zadań

Dzięki systemowi luxCONTROL wszystkie oświetlenia zadaniowe działają w wersjach, które są najbardziej atrakcyjne z ekologicznego, ekonomicznego i funkcjonalnego punktu widzenia. Zintegrowane rozwiązania umożliwiają producentom wytwarzanie wydajnych energooszczędnych opraw oświetleniowych. Projektanci i instalatorzy oświetlenia mogą wykorzystać prawidłową konfigurację, opartą na szerokiej gamie wyposażenia, aby dobrać do siebie konkretne zadanie i wymagany projekt oświetlenia.

Przetestowana i wypróbowana technologia DSI (Digital Serial Interface) oraz protokół interfejsu DALI (Digital Addressable Lighting Interface) zapewniają imponującą elastyczność – od niezależnych inteligentnych opraw oświetleniowych i instalacji dla dużych pomieszczeń, po rozwiązania oświetleniowe dla budynków, które mogą nawet zostać połączone z systemami oświetlenia awaryjnego, w celu uzyskania pełnego pakietu.
 

Stateczniki od Tridonic: najprostsza forma zarządzania oświetleniem

Aplikacje switchDIM wykorzystują napięcie sieciowe jako sygnał sterujący dla elektronicznych stateczników ściemnialnych Tridonic. Jest to najprostsza forma zarządzania oświetleniem, która sprawia, że aplikacja switchDIM jest nieskomplikowana, wydajna i bardzo przyjazna użytkownikowi. W ten sposób do przyciemnienia i włączania systemu oświetlenia z wielu miejsc potrzebne są jedynie proste tradycyjne włączniki napięcia sieciowego.
 

Bezpieczne przejście ze zintegrowanym systemem corridorFUNCTION

W rozwiązaniach oświetleniowych opartych na czujnikach obecności stateczniki ściemnialne Tridonic zintegrowane z systemem corridorFUNCTION zapewniają nowy poziom energooszczędności bezpieczeństwa i wygody. Zamiast wyłączać się natychmiast po wykryciu braku ruchu na klatkach schodowych, w korytarzach, parkingach podziemnych czy holach wejściowych, oświetlenie jest przyciemniane do niskiego poziomu, a następnie wyłączane po upływie jednej minuty. Gdy tylko ktoś wchodzi do pomieszczenia, światło o najwyższej intensywności jest ponownie włączane.
 

Czujniki SMART – elementy oszczędnego rozwiązania oświetlenia stałego

Proste, wydajne i energooszczędne systemy oświetlenia stałego mogą być wykonywane na podstawie elektronicznych stateczników ściemnialnych PCA EXCEL one4all i PCA ECO. Czujniki SMART, które są podłączone do stateczników poprzez interfejs Tridonic SMART Interface, wykrywają dostępne światło z zewnątrz lub obecność człowieka w pomieszczeniu. Poziom światła może być regulowany do stałej wartości określonej przez użytkownika albo oprawa oświetleniowa może zostać wyłączona, jeśli nie ma nikogo w pomieszczeniu. Kompaktowe komponenty są łatwe do zintegrowania, pozwalając producentom opraw oświetleniowych na zaoferowanie produktów z dodatkową inteligencją, bez konieczności zgadzania się na najkorzystniejszy projekt. Kontrolujące gniazda na stateczniku pozwalają na zintegrowanie opraw oświetleniowych w pełny system oświetleniowy.
 

DSI – po prostu funkcjonalny

Aby zoptymalizować zużycie energii w rozległych grupach opraw oświetleniowych, na przykład na stadionach sportowych lub w fabrykach, stworzono rozwiązania opierające się na systemie modularDIM system oraz cyfrowym interfejsie DSI. Do atrakcyjnych funkcji systemu zarządzania oświetleniem DSI zaliczają się proste programowanie scenerii oraz opcja trasowania układu sterowania i okablowania sieci elektrycznej w jeden przewód. Cyfrowa transmisja oznacza brak problemów związanych z zakłóceniami oraz identyczną wartość przyciemniania dla wszystkich opraw oświetleniowych.
 

DALI – przyjęty standard

DALI pozwala na odrębne adresowanie do 64 elektronicznych stateczników ściemnialnych z interfejsami one4all w jednym trakcie, przyporządkowanie do 16 grup i zaprogramowanie do 16 scenerii oświetlenia. Przegrupowanie jest możliwe w każdej chwili bez konieczności kosztownego kolejnego okablowania, na przykład po remoncie lub zmianie funkcji pomieszczenia.

Za sprawą odrębnej adresowalności i informacji zwrotnych o stanie urządzeń, bazujące na systemie DALI systemy sterowania oświetleniem comfortDIM nie tylko oferują funkcje monitorujące wysokiej jakości, ale także otwierają nowe mozliwości poszerzania wysokiej jakości rozwiązań oświetleniowych, gdyż różne parametry mogą zostać łatwo zaprogramowane. Z comfortDIM mozliwe jest także zintegrowanie z zewnętrznymi systemami, takimi jak sterowniki żaluzji lamelowych, aby stworzyć jednolity projekt koncepcyjny.

Inne funkcje wdrożone przez Tridonic w statecznikach z interfejsami one4all i wykraczające poza standard DALI przyczyniają się do większego komfortu oświetlenia i jeszcze większych oszczędności energii.
  

Inteligentny system oświetlenia awaryjnego

Kompaktowe systemy oświetlenia awaryjnego dla do 120 oddzielnie adresowanych zespołów oświetlenia awaryjnego DALI są wdrażane z łatwością dzięki panelowi dotykowemu e-touch. Raport dotyczący stanu systemu oświetleniowego może być uzyskiwany lokalnie poprzez interfejs działający na podczerwień lub w instalacjach sieciowych z oprogramowaniem EM LINK (dostępne za darmo) poprzez tradycyjną przeglądarkę internetową (TCP/IP).