Opis ogólny

Zespoły oświetlenia awaryjnego


Zespoły oświetlenia awaryjnego wymagane są w wielu budynkach użyteczności publicznej oraz w wielu miejscach pracy, aby w przypadku nieoczekiwanej przerwy w dopływie energii elektrycznej ludzie mogli przemieszczać się w sposób bezpieczny znaleźć. Lampy awaryjne oraz lampy oświetlające drogi ewakuacyjne zapewniają wystarczająco dużo światła, by wyłączyć maszyny, przemieścić się drogami ewakuacyjnymi i dotrzeć do gaśnic i innego sprzętu bezpieczeństwa. Zapobiegają panice i ratują ludzkie życie.
 

Wireless Emergency System – Emergency lighting made easy

Tridonic has an answer to the increasingly stringent maintenance and testing regulations that apply to emergency lighting. The new wireless emergency system based on Tridonic´s secure basicDIM Wireless solution can be integrated into existing installations in compliance with existing standards and without additional wiring. It also offers advantages in new buildings. In addition to lower complexity regarding planning and commissioning, it also reduces the time and materials required – and thus the total cost of the installation.
 

The benefits at a glance

  • Intuitive planning and installation
  • Modular solution for simple integration with luminaires
  • One combined mesh for mains and emergency lighting
  • Perfect solution for retrofit projects
  • Central and cloud-based monitoring
  • Automatic status documentation (one click reporting)
  • No labour and cost intensive system testing

 

Wireless Emergency Overview

 

Every emergency lighting installation needs to be regularly tested and its status documented. This process is in many cases very labour and cost intensive. With the Tridonic wireless emergency system these steps are all done automatically and reports are available at the push of a button, at the same time making the planning and installation phase intuitive and easy.

By using the well-established backbone of the basicDIM Wireless system, the wireless emergency system uses a failsafe Bluetooth Mesh network. With the addition of a basicDIM Wireless module, every DALI emergency luminaire can easily be converted to be used in the wireless emergency system. A gateway connects all the wireless emergency luminaires to a sceneCOM evo. A single controller can be used to connect up to 192 emergency luminaires.

For larger installations it is possible to link up to 200 sceneCOM evo units with the em-LINK v2 server application. It collects the information from all the sceneCOM evo units on a single page.
 

1 – basicDIM Wireless system

With the well-established backbone of the basicDIM Wireless system, the wireless emergency system uses a failsafe Bluetooth mesh network.
more...

2 – EM PRO device

With the addition of a basicDIM Wireless module, every DALI emergency luminaire containing a Tridonic EM PRO device can easily be converted to be used in the wireless emergency system.
more…

3 – sceneCOM evo

This is the gateway which connects all the wireless emergency luminaires. A single controller can then connect up to 192 emergency luminaires.
more…

4 – em-LINK v2

Up to 200 sceneCOM evo units can be connected with the em-LINK v2 server application. The information from all the sceneCOM evo units is collected on a single page.

5 – Emergency reports (daily / weekly)

At a glance, a dashboard provides information about the current status of the system and each luminaire as well as the latest test results.

Uproszczone testowanie

Zespół oświetlenia awaryjnego EM SELFTEST z algorytmami testującymi oferuje inteligencję w bardzo małym formacie. Wysoki na zaledwie 21 mm, zespół jest kompatybilny z systemem sterowania T5. Idealnie dobrana gama zespołów zaprojektowana została dla standardowych świetlówek liniowych lub kompaktowych o mocy od 4 do 80 W.

W trybie samotestowania moduł wykorzystuje diodę emitującą światło aby zasygnalizować swój stan działania. Zielone światło oznacza, że system oświetlenia awaryjnego działa prawidłowo. Migająca na czerwono dioda LED wskazuje na uszkodzone baterie, a stale palące się czerwone światło wskazuje na uszkodzenie lampy.

Funkcje testowania wspierane przez zespół oświetlenia awaryjnego EM SELFTEST to: stały monitoring, wykonywany co tydzień test fukcjonowania oraz wykonywany raz do roku test żywotności. Podczas trybu ładowania monitorowane są warunki ładowania, jak i kondycja baterii statycznej.

Zespół oświetlenia awaryjnego EM SELFTEST zawiera funkcjonalność monitorowania fazy rozruchu, tzn. okresu czasu z niezakłóconym dostępem do prądu na czas dłuższy niż pięć kolejno następujących po sobie dni. Gdy tylko wymóg ten zostanie spełniony, moduł automatycznie włącza program uruchamiający i testujący. Zespół EM SELFTEST w ten sposób podporządkowuje się testowi uruchamiającemu po rozruchu zgodnym ze standardem samotestowania, przewidzianym przez normę IEC 62034. Taki stopień automatyzacji znacznie skraca czas potrzebny na uruchamianie i zaprogramowywanie algorytmów testujących.
 

Połączenie oświetlenia awaryjnego i systemu DALI

Specyficzną cechą zespołów EM PRO od Tridonic jest to, że mogą one działać jako odrębne systemy lub z powodzeniem mogą zostać zintegrowane z systemami oświetlenia opartymi na systemie DALI. Oznacza to, że możliwy jest dostęp do pełnego zestawu funkcji systemów DALI, włącznie z niezależną adresowalnością.

Niezależnie adresowalne zespoły oświetlenia awaryjnego posiadają pewien stopień “inteligencji”. W tych przypadkach, funkcja raportująca uszkodzenie dostarcza więcej informacji niż tylko to, że lampa, system sterowania lub bateria jest zepsuta. Szczegółowe informacje o, powiedzmy, rodzaju lampy lub stanie urządzenia może zostać wyświetlona lokalnie lub centralnie. Ten poszerzony zakres funkcji zespołów oświetlenia awaryjnego EM PRO, posiadających również “możliwości” modułu EM SELFTEST, przynosi korzyści w postaci ułatwionego zarządzania, zwłaszcza przy obsłudze dużych systemów oświetleniowych.
 

Inteligentny system ładowania

Inteligentny wielopoziomowy system ładowania od Tridonic gwarantuje, że sposób ładowania jest dopasowany do konkretnego rodzaju baterii. Jak sugeruje nazwa, wielopoziomowy system ładowania posiada trzy różne cykle ładowania, a mianowicie ładowanie wstępne, tryb mocy i tryb wolnego ładowania.