Opis ogólny

Zespoły oświetlenia awaryjnego


Zespoły oświetlenia awaryjnego wymagane są w wielu budynkach użyteczności publicznej oraz w wielu miejscach pracy, aby w przypadku nieoczekiwanej przerwy w dopływie energii elektrycznej ludzie mogli przemieszczać się w sposób bezpieczny znaleźć. Lampy awaryjne oraz lampy oświetlające drogi ewakuacyjne zapewniają wystarczająco dużo światła, by wyłączyć maszyny, przemieścić się drogami ewakuacyjnymi i dotrzeć do gaśnic i innego sprzętu bezpieczeństwa. Zapobiegają panice i ratują ludzkie życie.
 

EM BASIC lp

EM powerLED PRO

Accu NiCd

Tridonic oferuje szeroką gamę zespołów oświetlenia awaryjnego dla systemów oświetlenia awaryjnego zasilanych baterią, idealnie dopasowaną do konkretnych wymaganych standardów w różnych krajach – niezależnie od warunków i typu lamp.

Zakres składa się z zespołów EM BASIC, PC COMBO, EM SELFTEST, EM PRO i EM powerLED, zarówno te proste, jak i te wysoce inteligentne, zespoły tanie, jak i wysoce złożone rozwiązania.
 

Właściwości zwiększające bezpieczeństwo

Nagrzewanie elektrodowe, “Boost Start” oraz zoptymalizowany wskaźnik statecznikowy strumienia w zespołach od Tridonic zapewniają optymalne funkcjonowanie lampy w trybie oświetlenia awaryjnego. Ponadto, pięciobiegunowa technologia gwarantuje zgodność, bezpieczeństwo i niezawodność. Cztery wyjścia włączają lampy, piąte wyjście gwarantuje opóźnione ponowne połączenie systemu sterowania z zasilaniem sieciowym, gdy zasilanie to zostanie przywrócone.

Oznacza to, że zespoły te są kompatybilne z cyfrowymi systemami ściemnialnymi i nieściemnialnymi, sterowanymi przez system elektroniczny.

Zespoły mogą być używane w trybie pracy stałej lub stanie gotowości. Innymi słowami, zespoły oświetlenia awaryjnego z dławikami ECG lub CCG mogą odpowiadać albo za normalną pracę lamp, lub – jeśli bezpośrednio połączone – jedynie za działanie oświetlenia awaryjnego. Odpowiednie wersje gwarantują pracę oświetlenia awaryjnego od godziny do 3 godzin z mocą znamionową.

Inteligentny, wielopoziomowo ładujący się system od Tridonic zapewnia spokojne działanie nazespołach oświetlenia awaryjnego EM BASIC lp, EM SELFTEST, EM PRO i EM powerLED, w ten sposób gwarantując długą żywotność dla ładowalnych baterii niklowo - kadmowych (NiCd) oraz baterii niklowo-metalowo-wodorkowych (NiMH).

Doświadczenia firmy Tridonic w zakresie oświetlenia awaryjnego stanowią idealną podstawę dla inteligentnych rozwiązań.
 

Długa żywotność wyposażenia

Dzięki komponentom wysokiej jakości, sensownemu projektowi obwodu oraz kompleksowym programom testowym i kontrolnym w określonych warunkach działania, zespoły oświetlenia awaryjnego od Tridonic osiągają przeciętną żywotność 50 000 godzin z prawdopodobieństwem wystąpienia awarii niższym niż 10 %, tzn. średnia częstość wystąpienia awarii wynosi 0,2 % na 1 000 godzin eksploatacji.
 

Zawsze wysoka jakość

Konsystentna wysoka jakość i niezawodność zespołów oświetlenia awaryjnego od Tridonic są gwarantowane poprzez zastosowanie wysokiej klasy materiałów wraz z procesami produkcji zgodnymi z normą ISO 9001. Całkowicie zautomatyzowana produkcja zapewnia również ciągle odtwarzalną jakość. Wszystkie zespoły podlegają w 100 % ostatecznemu badaniu oraz testom bezpieczeństwa.
 

Standardy i znaki zgodności

Zespoły oświetlenia awaryjnego od Tridonic posiadają atest ENEC, mają wytłoczony znak CE oraz oznaczenie C-tick i spełniają wszystkie istotne standardy europejskie oraz międzynarodowe związane z bezpieczeństwem, działaniem i kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC).
 

Ekonomiczne oświetlenie awaryjne

Zespoły EM BASIC zostały zaprojektowane dla ekonomicznych systemów oświetlenia awaryjnego, w których wszystkie algorytmy testujące i monitorujące wprowadzane są ręcznie. Te proste rozwiązanie obejmuje całą gamę świetlówek T5, T8 oraz świetlówek kompaktowych.

Zespół oświetlenia awaryjnego EM T5 BASIC wykonany został według tego samemgo prostego projektu. Dzięki Dzięki niskiemu profilowi obudowy, mającemu zaledwie 21 mm wysokości,jest on idealny do wykorzystania w małych i stylowych oprawach oświetleniowych z lampami T5.
 

Jednokomponentowe rozwiązanie

PC COMBO jest połączeniem standardowego systemu sterowania oraz zespółu oświetlenia awaryjnego w jedno urządzenie. To znacznie upraszcza zakładanie przewodów instalacji elektrycznej i montaż oprawy oświetlenia awaryjnego. Wersje PC COMBO zawierające od jednej do czterech lamp dla świetlówek T8 i T5 zapewniają wysoki stopień elastyczności.

Jednokomponentowe rozwiązanie PC CFL COMBO nadaje się do systemów oświetlenia awaryjnego bazujących na jedno lub dwulampowych oprawach oświetleniowych z kompaktowymi świetlówkami.
 

Oświetlenie awaryjne LED

Stateczniki do oświetlenia awaryjnego EM powerLED w połączeniu z modułami oświetleniowymi LED są idealne do wielu zastosowań oświetlenia awaryjnego. Mogą być montowane jako odrębny system lub system zintegrowany z oprawą oświetleniową.
 

Uproszczone testowanie

Zespół oświetlenia awaryjnego EM SELFTEST z algorytmami testującymi oferuje inteligencję w bardzo małym formacie. Wysoki na zaledwie 21 mm, zespół jest kompatybilny z systemem sterowania T5. Idealnie dobrana gama zespołów zaprojektowana została dla standardowych świetlówek liniowych lub kompaktowych o mocy od 4 do 80 W.

W trybie samotestowania moduł wykorzystuje diodę emitującą światło aby zasygnalizować swój stan działania. Zielone światło oznacza, że system oświetlenia awaryjnego działa prawidłowo. Migająca na czerwono dioda LED wskazuje na uszkodzone baterie, a stale palące się czerwone światło wskazuje na uszkodzenie lampy.

Funkcje testowania wspierane przez zespół oświetlenia awaryjnego EM SELFTEST to: stały monitoring, wykonywany co tydzień test fukcjonowania oraz wykonywany raz do roku test żywotności. Podczas trybu ładowania monitorowane są warunki ładowania, jak i kondycja baterii statycznej.

Zespół oświetlenia awaryjnego EM SELFTEST zawiera funkcjonalność monitorowania fazy rozruchu, tzn. okresu czasu z niezakłóconym dostępem do prądu na czas dłuższy niż pięć kolejno następujących po sobie dni. Gdy tylko wymóg ten zostanie spełniony, moduł automatycznie włącza program uruchamiający i testujący. Zespół EM SELFTEST w ten sposób podporządkowuje się testowi uruchamiającemu po rozruchu zgodnym ze standardem samotestowania, przewidzianym przez normę IEC 62034. Taki stopień automatyzacji znacznie skraca czas potrzebny na uruchamianie i zaprogramowywanie algorytmów testujących.
 

Połączenie oświetlenia awaryjnego i systemu DALI

Specyficzną cechą zespołów EM PRO od Tridonic jest to, że mogą one działać jako odrębne systemy lub z powodzeniem mogą zostać zintegrowane z systemami oświetlenia opartymi na systemie DALI. Oznacza to, że możliwy jest dostęp do pełnego zestawu funkcji systemów DALI, włącznie z niezależną adresowalnością.

Niezależnie adresowalne zespoły oświetlenia awaryjnego posiadają pewien stopień “inteligencji”. W tych przypadkach, funkcja raportująca uszkodzenie dostarcza więcej informacji niż tylko to, że lampa, system sterowania lub bateria jest zepsuta. Szczegółowe informacje o, powiedzmy, rodzaju lampy lub stanie urządzenia może zostać wyświetlona lokalnie lub centralnie. Ten poszerzony zakres funkcji zespołów oświetlenia awaryjnego EM PRO, posiadających również “możliwości” modułu EM SELFTEST, przynosi korzyści w postaci ułatwionego zarządzania, zwłaszcza przy obsłudze dużych systemów oświetleniowych.
 

Inteligentny system ładowania

Inteligentny wielopoziomowy system ładowania od Tridonic gwarantuje, że sposób ładowania jest dopasowany do konkretnego rodzaju baterii. Jak sugeruje nazwa, wielopoziomowy system ładowania posiada trzy różne cykle ładowania, a mianowicie ładowanie wstępne, tryb mocy i tryb wolnego ładowania.